Privacyverklaring

Leef Mindful, gevestigd aan Schalkwijkerstraat 49 zwart Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Marlies Helman is de functionaris Gegevensbescherming van Leef Mindful  Zij is te bereiken via info@leefmindful.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Leef Mindful verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Leef Mindful verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Leef Mindful verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Geautomatiseerde besluitvorming
Leef Mindful neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leef Mindful) tussen zit. Leef Mindful gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Leef Mindful bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn. Persoonsgegeven worden binnen 3 maanden na de cursus vernietigd. E-mail adressen worden  bewaard voor het versturen van nieuwsbrieven.
Delen van persoonsgegevens met derden
Leef Mindful verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
Leef Mindful gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Leef Mindful bewaart persoonsgegevens alleen ten tijde van de 8 weekse cursus, en wordt binnen 3 maanden daarna vernietigd. Er is dus verder geen sprake van gegevensoverdraging aan derden.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Leef Mindful neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@leefmindful.nl.
Leef Mindful heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.